Kalite ve
İSG Politikamız

Kalite ve
İSG Politikamız

Kurumsal

Hizmet kalitemiz, güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile pazarda rekabet edebilir olmak ve sahip olduğumuz liderlik konumunu muhafaza etmek,
Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek,
Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak, kalite sisteminin ve hizmet verimliliğinin iyileştirilmesini sağlamak,
Kalitenin; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil, dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak,
Ürün kalitemizi ve hizmetlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve daha üst düzeylere taşımak,
Tüm faaliyetlerimiz kapsamında; olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak, önleme kültürünü yerleştirmek,
Kanuni mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak,
Oluşturduğumuz Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite ve İSG Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,
Firmamızın temel politikasıdır.